top of page

Crossfit Stone Age, gevestigd aan Fluorweg 49D 3812 RW Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

https://crossfit-stoneage.com

Crossfit Stone Age

Fluorweg 49D

3812 RW Amersfoort

 

R.A.A. Slootstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Crossfit Stone Age. Hij is te bereiken via info@crossfit-stoneage.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crossfit Stone Age verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Contactpersoon voor nood incl telefoonnummer

 • Bijzondere (medische) omstandigheden die van belang zijn voor ons om te weten ivm fysieke inspanning.

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Crossfit Stone Age verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@crossfit-stoneage.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Biometrische gegevens die van belang zijn voor ons om te weten ivm fysieke inspanning en/of het begeleiden dan wel adviseren van onze fitness- en/of voedingsprogramma’s.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Crossfit Stone Age verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Crossfit Stone Age bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Je persoonsgegevens worden door CrossFit Stone Age opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van het lidmaatschap plus 2 jaar na afloop daarvan. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Crossfit Stone Age deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Crossfit Stone Age blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Crossfit Stone Age gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Crossfit Stone Age gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@crossfit-stoneage.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Crossfit Stone Age zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Crossfit Stone Age wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crossfit Stone Age neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@crossfit-stoneage.com

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crossfit Stone Age neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@crossfit-stoneage.com. Crossfit Stone Age heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle personen die namens CrossFit Stone Age van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

bottom of page